O nás

Alternatívne myslenie. Multistrategický prístup.

Stonebridge Capital je popredný správca hedžových fondov. Od roku 2013 sa zameriavame na absolútny výnos a ochranu majetku privátnych a inštitucionálnych investorov.

 

Viacfaktorový investičný proces, sofistikovaný risk manažment a nízka korelácia nás odlišujú od tradičných investičných produktov, čo z nás robí skutočnú alternatívu. O konzistenciu výsledkov sa stará úzky tím investičných stratégov s viac ako 73 ročnými kumulatívnymi skúsenosťami. Fond je 100% vlastnený jeho zamestnancami.

INVESTIČNÝ PRÍSTUP

Hlavným predpokladom pre generovanie dvojciferných asymetrických výnosov je alternatívne myslenie a kontinuálne hľadanie nových spôsobov uvažovania.

Filozofickým východiskom je poznanie, že trhy sú neefektívne a investičné správanie často naráža na iracionálne rozhodnutia. Tento dynamický stav nám pravidelne ponúka investičné príležitosti pre neustálu tvorbu hodnoty.

Naša
expertíza
I
ALTERNATÍVNE MYSLENIE
IV
MULTISTRATEGICKÝ PRÍSTUP
II
RISK MANAGEMENT
III
ALFA
(MARKET TIMING)

RISK MANAGEMENT

Excelentnosť
v riadení rizík

Riziko je nevyhnutné pre generovanie výnosov. Riadenie rizík je kombináciou umenia a vedy. Veríme v systematický a dôsledný prístup k riadeniu rizík.

Ochrana kapitálu je našou najdôležitejšou prácou. Systematické riadenie rizík možno opísať ako neustále sa opakujúci proces vopred definovaných opatrení a limitov, ako aj súbor opatrení, ktoré je potrebné podniknúť pri porušení týchto limitov.

Systematické
riadenie rizika
I
KLASIFIKOVANIE
II
POCHOPENIE
III
MERANIE
IV
RIADENIE
V
ELIMINOVANIE

HISTÓRIA

10 rokov investovania

Základným kameňom integrity a súdržnosti sú pre nás princípy, ktoré dávajú nášmu poslaniu hlbší zmysel. Bez ohľadu na to, ako ďaleko sa dostaneme, naším hlavným cieľom je zachovať si pokoru, antifragilitu a odhodlanie.

KULTÚRA

Ľudia sú pre nás
všetkým

Naša pevná kultúra kladie dôraz na čestnosť, húževnatosť, tvrdú prácu, tvorivosť a dôkladnosť.

Základným kameňom integrity a súdržnosti sú pre nás princípy, ktoré dávajú nášmu poslaniu hlbší zmysel. Bez ohľadu na to, ako ďaleko sa dostaneme, naším hlavným cieľom je zachovať si pokoru, antifragilitu a odhodlanie.

Ľudí od začiatku povzbudzujeme, aby sa nepokúšali do tímu zapadnúť. Práve naopak, vedieme ich k tomu, aby k dielu prispeli originálnym spôsobom a zosobňovali naše hodnoty bez toho, aby sa vzdali najväčšej konkurenčnej výhody, akú majú – byť sami sebou.”

— Martin Pitoňák, CEO

Filozofia

Evolučný vývoj nás vedie k prežitiu. Schopnosť prežiť pre nás znamená adaptovať sa, napredovať a kontinuálne rásť. Základným prvkom je predpoklad, že všetko so všetkým súvisí.