Alternatívne stratégie pre dosiahnutie absolútnej návratnosti

O NÁS

Kto sme

Stonebridge Capital je multistrategický hedžový fond zameraný na alternatívne investície.

Zameriavame sa na absolútny výnos a ochranu majetku privátnych a inštitucionálnych investorov. Viacfaktorový investičný proces, systematické riadenie rizík a nízka korelácia z nás robí skutočnú alternatívu a odlišuje od tradičných investičných produktov.

0
10 rokov investovania
História
+
0 ,
0
%
priemerné ročné zhodnotenie
Výsledky
0
%
vlastníctvo akcionármi fondu
Skin in the game
0
mil. EUR pod správou
Dôvera

Investičný prístup

Hlavným predpokladom pre generovanie dvojciferných asymetrických výnosov je alternatívne myslenie a kontinuálne hľadanie nových spôsobov uvažovania.

Risk management

Ochrana kapitálu je našou najdôležitejšou prácou. Na dnešných volatilných trhoch nebolo riadenie rizík nikdy dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Filozofia

Evolučný vývoj nás vedie k prežitiu. Schopnosť prežiť pre nás znamená adaptovať sa, napredovať a kontinuálne rásť. Základným prvkom je predpoklad, že všetko so všetkým súvisí.

Stratégie

Aplikujeme alternatívny multistrategický prístup, ktorý pomáha validovať našu investičnú tézu. Zameriavame sa na hľadanie asymetrických výnosov smerom nahor aj nadol.

INSIDER

Výskum
& Publikácie

Opierame sa o vlastný hĺbkový výskum. Pravidelne prinášame alternatívne pohľady a odborné analýzy.