● 0DTE opcie – II. časť:
Rekordný maloobchodný záujem

0DTE opcie – II. časť:
Rekordný maloobchodný záujem

ZDIEĽAŤ

  • Objem obchodovania s opciami v USA prudko vzrástol, pričom v roku 2022 celkový objem prekročil 10 miliárd kontraktov.
  • Opcie s kratšou dobou životnosti vrátane opcií s nulovou dobou do expirácie (0DTE) zaznamenali zvýšený záujem zo strany retailových investorov.
  • Retailoví investori a obchodníci v súčasnosti predstavujú 27 % celkového objemu obchodovania s opciami, pričom v roku 2020 to bolo 23 %.

Záujem o finančné trhy prudko vzrástol v srdci pandémie COVID-19, keď ľudia pracovali z domu a ďalší ľudia s voľným časom nasmerovali svoje disponibilné príjmy do kryptomien, akcií, opcií a iných finančných nástrojov. Bol to čas „helicopter money“.

Po pandémii sa však situácia nevrátila do „normálu“, namiesto toho objemy obchodovania naďalej prudko rástli a dosahujú nové maximá a rekordy. Jedným z najväčších príjemcov bol domáci trh s opciami.

Čiže pre porovnanie v roku 2022 sa celkový objem obchodovania s opciami v USA prvýkrát v histórii vyšplhal nad 10 miliárd kontraktov. To je viac ako dvojnásobok hodnoty zaznamenanej v roku 2019, keď sa ročné objemy blížili k 5 miliardám kontraktov.

Celkový objem obchodovania s opciami v roku 2023 zaznamenal nový rekord a vyšplhal sa až na 11,4 miliardy kontraktov, čo predstavuje 14 % nárast oproti roku 2022.

Ako je znázornené nižšie, priemerné denné objemy opcií sa v roku 2023 posunuli výrazne nad 40 miliónov a sú pripravené stanoviť nový rekord aj v tejto kategórii.

Graf 1: Historický nárast 0DTE opcií
Average Daily Options Volume
Zdroj: Options Clearing Corp.

Ako je znázornené na Grafe 1, prudký nárast objemu obchodovania s opciami nie je nový – trend sa začal už v roku 2020 a pokračuje dodnes.

Zmenila sa však charakteristika obchodovaných kontraktov, keďže investori a obchodníci – najmä z retailového prostredia – sa prikláňajú k opciám so stále kratšou dobou životnosti.

V odvetví sa životnosť opcie často označuje ako „dni do expirácie“ alebo DTE (days to expiration).

Opcie sú jedinečné, pretože na rozdiel od akcií majú konkrétne dátumy exspirácie. A od roku 2022 zaznamenali opcie s najkratšou exspiráciou zvýšený záujem na trhu.

V dôsledku toho bol tento rok mimoriadne vysoký dopyt po opciách s „nulovým počtom dní do expirácie“ (tzv. 0DTE). Záujem o opcie s 0DTE bol taký veľký, že odvetvie sa dokonca zmenilo a teraz ponúka nové produkty, ktoré sú prispôsobené účastníkom trhu hľadajúcim expozíciu voči opciám s kratšou dobou platnosti.

Opcie s nulovým počtom dní do exspirácie existujú len počas jednej obchodnej relácie. Opcia 0DTE teda môže byť dlhodobejšia opcia, ktorá dosiahla posledný deň svojho životného cyklu, alebo môže ísť o špecifickú opciu, ktorá je kótovaná len na jeden deň.

Napríklad mesačné opcie pre cyklus október 2024 vypršia 18. októbra o 16:00 EST. To znamená, že po skončení obchodovania 19. októbra sa tieto pravidelné mesačné opcie v podstate stali opciami 0DTE. Existujú len počas jednej obchodnej seansy, a to 20. októbra.

To isté platí aj pre týždenné opcie. Napríklad týždenná opcia, ktorá sa začne obchodovať ráno 17. septembra, vyprší 20. septembra o 16.00 EST. V skutočnosti to znamená, že tieto týždenné opcie sa po skončení obchodovania 19. septembra zmenia na opcie 0DTE.

Opcie sú jedinečné, pretože na rozdiel od akcií majú konkrétne dátumy exspirácie. A od roku 2022 zaznamenali opcie s najkratšou expiráciou zvýšený záujem na trhu.

Opcia 0DTE môže byť aj opcia, ktorá je špeciálne uvedená len na jeden deň. To znamená, že celá dĺžka súvisiaceho kontraktu predstavuje jednu obchodnú seansu. Napríklad od apríla 2022 ponúka fond SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) opcie 0DTE na každý jeden deň obchodovania.

Podľa prieskumu, ktorý zostavila dátová spoločnosť SpotGamma, opcie s piatimi alebo menej dňami do exspirácie v súčasnosti predstavujú takmer polovicu celkového objemu na trhu s opciami. To je výrazne viac ako pred tromi rokmi, keď takéto opcie tvorili len približne tretinu celkového objemu opcií.

Zdá sa, že zvýšený dopyt po opciách s 0DTE pochádza aspoň čiastočne od retailových investorov a obchodníkov. Podľa agentúry Bloomberg Intelligence tvorili individuálni investori a obchodníci v júni 2023 27 % celkového objemu obchodovania s opciami, čo je o 23 % viac ako na začiatku roka 2020.

V Grafe 2 je zvýraznené, ako od začiatku roka 2020 prudko vzrástol aj objem obchodov s menšími lótmi (<10 kontraktov na obchod), ktoré viac svedčia o obchodnej aktivite retailových klientov. Tieto údaje ďalej zdôrazňujú zvýšený prienik individuálnych účastníkov trhu na súčasné opčné trhy.

Graf 2: Zlomové momenty, ktoré stoja za nárastom popularity 0DTE opcií
Rising number of small options trades suggests retail investors have been very active
Single-lot options as proportion of all individual-name options (%)
Zdroj: CBOE

Jedným z dôvodov, prečo sú možnosti s kratšou dobou splatnosti atraktívne pre účastníkov retailového trhu, je pravdepodobne to, že pri rovnakých podmienkach stoja menej peňazí. Je to preto, že časť hodnoty opcie je odvodená od času do exspirácie, a čím dlhšia je exspirácia, tým väčšia je časová hodnota peňazí. V dôsledku toho individuálnych investorov a obchodníkov pravdepodobne priťahujú opcie s kratšou životnosťou.

To však neznamená, že možnosti s kratšou životnosťou predstavujú stávky s vyššou pravdepodobnosťou. Či už ide o nákup alebo predaj opcií, obchodníci s krátkodobými opciami majú teoreticky „menej času na to, aby mali pravdu“, čo znamená, že veľa opcií 0DTE je podobných jednorazovým lotériovým lístkom.

Štúdia, ktorú uskutočnila London Business School, zistila, že od roku 2019 do roku 2021 účastníci maloobchodného trhu stratili viac ako 2 miliardy dolárov na opčných prémiách, z ktorých veľká časť sa sústredila na krátkodobé opcie.

„Od roku 2019 do roku 2021 účastníci maloobchodného trhu stratili viac ako 2 miliardy dolárov na opčných prémiách.“

Výskum od tastylive odhalil, že volatilita 0DTE opcií na začiatku dňa môže byť dvakrát vyššia ako ich mesačné ekvivalenty. To znamená, že kupujúci opcií vo výklenku 0DTE platia za takéto opcie vysokú cenu v relatívnom vyjadrení.

To však nevyhnutne neznamená, že predaj 0DTE je tiež vhodná stratégia.

Podľa toho istého chutného živého výskumu môže byť gama riziko spojené s opciami 0DTE osemkrát vyššie ako pri mesačných opciách s 30-60 dňami do expirácie. Je to spôsobené rizikom veľkých, neočakávaných jednodňových pohybov na trhu.

Ako vždy, investori a obchodníci by mali vykonať svoju vlastnú analýzu celkovej hodnoty ponúkanej opciami 0DTE, aby posúdili, či zodpovedajú ich jedinečnému trhovému prístupu, výhľadu a rizikovému profilu.

Prudký nárast objemu 0DTE je do istej miery neprebádaným územím. Medzi stratégmi a finančnými ekonómami preto neexistuje zhoda v otázke potenciálneho vplyvu 0DTE na likviditu a volatilitu trhu. Medzi dve skupiny názorov patria:

1. Podľa jednného z nich prítomnosť 0DTE pôsobí ako tlmič volatility voči VIX. Keďže dopyt po opciách sa presúva na ultrakrátke dátumové opcie, úroveň VIX sa bude systematicky znižovať. Je to preto, že výpočet VIX-u zohľadňuje len opcie s expiráciou od 27 do 37 dní.

2. Ďalším je, že 0DTE môže vyvolať vnútrodennú dynamiku trhu s následnými dôsledkami na likviditu. Zástancovia tejto teórie poukazujú na hedžingové aktivity obchodníkov, ktorí hromadne nakupujú, aby neutralizovali svoju delta expozíciu. Tým by sa volatilita zhoršila. Tu je podrobnejšia diskusia.

S prvým bodom môžeme vyjadriť nesúhlas. Predstava, že samotná existencia 0DTE obmedzuje volatilitu, je prípadom kladenia voza pred koňa. Podmienkou potlačenia volatility je, že koneční užívatelia sú čistými predajcami opcií. Presne to zistíme, keď vykreslíme čisté kontrakty obchodované v 0DTE (Graf 3).

Graf 3: Čisté kontrakty obchodované v 0DTE
SPX 0DTE Net Contracts Traded
Zdroj: OptionMetrics, IvyDB Signed Volume

Čisté kontrakty sú extrahované ako nákupné mínus predajné príkazy z IvyDB Signed Volume. Tento graf naznačuje, že od júna 2022 sa inštitúcie čoraz viac stávajú čistými predajcami 0DTE a krátkymi ohľadom volatility. Toto zistenie je v súlade s klesajúcim trendom volatility, ktorý bol pozorovaný počas celého trvania roka 2022. Príklon inštitúcií k predaju opcií s veľmi krátkou dobou splatnosti je mechanizmom, ktorým sa volatilita obmedzuje. Toto predajné prostredie však nebude trvať večne.

Môžeme presmerovať teda pozornosť na druhý bod: inštitucionálni hráči počas obdobia rýchlej expanzie 0DTE opcií nevykazovali tendenciu k čistým nákupom. Je nevyhnutné ale zdôrazniť, že potenciálne dôsledky výrazného čistého nákupu na likviditu trhu zostávajú nejasné. Vzhľadom na historické nákazlivé účinky čistých štrukturálnych nákupov pri nákupe opcií na trhoch by nebolo rozumné odmietnuť vplyv 0DTE ako neškodný.

Graf 4: Celkový objem opcií ODTE
SPX 0DTE Option Volume as % of Overall
Zdroj: Nomura Vol

Riadenie rizika a ochranu kapitálu nebola nikdy dôležitejšia ako dnes. Ak Vás zaujíma, ako Vás môžu aktívne riadené stratégie ochrániť pred nepriaznivým vývojom, neváhajte nás kontaktovať.


Autor: Martin Pitoňák, CEO Stonebridge Capital

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*