● 0DTE opcie – IV. časť:
Rast mimo obchodných hodín

0DTE opcie – IV. časť:
Rast mimo obchodných hodín

ZDIEĽAŤ

Od pandémie investori prešli rôznymi bezprecedentnými udalosťami, ktoré hýbali trhom. Geopolitické nepokoje, kríza v bankovom sektore, neustále obavy z recesie uprostred vysokej inflácie a cyklus sprísňovania FED-u zdôraznili hodnotu riadenia rizík v ére neistoty.

Zabezpečenie v reálnom čase a prístup k dostatočnej zásobe likvidity v prípade potreby sa stali dôležitejšími ako kedykoľvek predtým. Skupina CME ponúka rozsiahlu likviditu v rámci opcií na akciové indexy E-mini aj futures na E-mini mimo tradičných otváracích hodín hotovostného trhu v USA, aby pomohla investorom na celom svete reagovať na udalosti a správy, ktoré hýbu trhom, v ich vlastných časových pásmach a popri tom aj zarobila.

Graf 1: Opcie na E-mini S&P 500
E-mini S&P 500 Options Annual ADV
Zdroj: CME Group
Graf 2: Opcie na E-mini S&P 500 mimo obchodných hodín
E-mini S&P 500 Options Non-U.S. hours ADV
Zdroj: CME Group

V mnohých prípadoch majú investori v Ázii a Európe svoje aktíva alokované po celom svete ako sme písali v kvartálnych reportoch. Značný objem likvidity amerických akciových indexových produktov v ich časových pásmach umožňuje účastníkom trhu efektívne riadiť neočakávané trhové riziko. Pre investorov so sídlom v USA poskytuje významná likvidita mimo hodín hotovosti možnosť zabezpečiť si prípadné jednodňové riziko alebo využiť nové príležitosti, keď sa objavia správy.

Napríklad počas krízy retailového bankovníctva v marci sa v skupine CME Group v obchodných hodinách mimo USA (od 17.00 do 8.00 hod. stredoeurópskeho času) zobchodovalo viac ako 686 000 opčných kontraktov na opcie E-mini S&P 500, keďže trhy reagovali na správy okolo banky Silicon Valley a na núdzové opatrenia, ktoré v noci oznámili americké regulačné orgány. Podobne v noci, keď Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu, sa pred otvorením amerického hotovostného akciového trhu zobchodovalo takmer 560 000 opčných kontraktov E-mini S&P 500.

Graf 3: Nárast volatility počas „neudalostných dní“ a nečakaných udolstí (Silicon Valley, marec 2023)
Non-U.S. Hours Equity Options Volume when Silicon Valley Bank collapsed in March 2023
Zdroj: CBOE
Graf 4: Nárast volatility počas „neudalostných dní“ a nečakaných udolstí (ruská invázia, Ukrajina 2022)
Non-U.S. Hours Equity Options Volume when Russia invaded Ukraine in February 2022
Zdroj: CBOE

Priemerný denný objem opcií E-mini S&P 500 (ADV) počas hodín mimo USA vzrástol od roku 2017 o viac ako 300 %! Fond likvidity siahajúci od nultých opcií až po päť rokov na krivke nezmizne ani po zatvorení trhu v USA.

Jemná mriežka expirácií opcií poskytuje flexibilitu pri štruktúrovaní obchodov tak, aby vyhovovali potrebám. To sa stáva atraktívnejším, keď je dostatočná likvidita naprieč krivkou a 24 hodín denne. Mimo USA objem hodín v skupine CME, ale aj na iných burzách v posledných rokoch výrazne vzrástol a predstavuje približne 16-18% celkového objemu. Nižšie sú uvedené štyri prípady použitia, ako by niektorí účastníci trhu na strane nákupu mohli použiť statické alebo dynamické hedžingové stratégie pomocou opcií E-mini S&P 500 vo svojich časových pásmach.

1.) Rebalansovanie portfólií

Portfólioví manažéri v Európe a Ázii majú často podmienený mandát na opätovné vyvažovanie ich globálnej alokácie aktív, zvyčajne medzi akciové investície a investície s pevným výnosom. Ak sa pomer medzi týmito dvoma odchýli od ich želaného mixu, manažéri budú musieť pomer obnoviť prostredníctvom opätovného vyváženia, ktoré možno takticky dosiahnuť použitím opcií E-mini S&P 500 pre zložku akcií v USA. Napríklad môžu zvážiť spísanie škrtenia – predaj kúpnych opcií pri vyššej realizácii a predaj predajných opcií pri nižšej hodnote, ktoré majú rovnakú expiráciu – kedykoľvek počas dňa, a to buď prostredníctvom žiadosti o cenovú ponuku (RFQ) alebo obojstranne dohodnutého bloku na adrese CME Group minimalizovať riziko sklzu.

2.) Minimálne distribučné záruky

Niektoré penzijné fondy v Európe a Ázii majú vo svojich produktoch garanciu minimálnej distribúcie. Ak to zahŕňa americké akcie, môžu spustiť dynamický hedžingový program s prekrytím koncového rizika pomocou opcií E-mini S&P 500. Môžu sa tiež rozhodnúť vykonať komplexnú sériu put a call a vykonať akékoľvek požadované delta hedging, kedykoľvek sa trh pohne, čo všetko možno ľahko dosiahnuť takmer 24-hodinovou ponukou likvidity napríklad cez CBOE ale CME.

3.) Zaručené schémy

Poisťovne môžu tiež zvážiť využitie možností na spravovanie garantovanej schémy, ktorá je súčasťou ich produktov, ako je napríklad variabilná anuita. Môžu vrstviť opcie kedykoľvek počas dňa, namiesto hedžingu pomocou lineárneho produktu, ktorý riadi iba deltu.

4.) Štruktúrované produkty

Silná likvidita mimo USA hrá dôležitú úlohu pre veľký štruktúrovaný produktový trh v Ázii a v Európe, ako sú napríklad pokladničné poukážky s automatickým splatením. Tieto dlhopisy zvyčajne pomáhajú investorom získať vysoký výnos, ak sú podkladové indexy nad kupónom ktorýkoľvek dátum pozorovania, zvyčajne každých 6 mesiacov, alebo dostávajú istinu, ak je dlhopis vyradený predčasne alebo v čase splatnosti, pokiaľ sa podkladové indexy nikdy nedotkli. Sú napríklad veľmi populárne v Japonsku (Uridashi) a Kórei (ELS) a poskytujú retailovým a inštitucionálnym investorom príležitosť získať vysoký výnos. Index S&P 500 je jedným z hlavných indexov často používaných pri konštrukcii dlhopisov spolu s lokálnymi benchmarkovými akciovými indexmi, ako sú Nikkei225 a KOSPI200. Opcie E-mini S&P 500 reagujú na potreby emitentov s bezkonkurenčným fondom likvidity, keď sa emitenti snažia zabezpečiť svoje pozície pomocou zodpovedajúcich futures a opcií vo svojom časovom pásme.

Na dnešných zložitých, veľmi neistých, no vzájomne prepojených globálnych trhoch sa schopnosť riadiť riziko v reálnom čase stala kriticky dôležitou. Opcie E-mini S&P 500 môžu pomôcť investorom prispôsobiť ich investičné stratégie a efektívne riadiť riziko bez ohľadu na časové pásmo.

Riadenie rizika a ochranu kapitálu nebola nikdy dôležitejšia ako dnes. Ak Vás zaujíma, ako Vás môžu aktívne riadené stratégie ochrániť pred nepriaznivým vývojom, neváhajte nás kontaktovať.


Autor: Martin Pitoňák, CEO Stonebridge Capital

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*