● 0DTE opcie – VII. časť:
VOLMAGEDON 2.0: Pripravte sa na najhoršie

0DTE opcie – VII. časť:
VOLMAGEDON 2.0: Pripravte sa na najhoršie

ZDIEĽAŤ

Obchodovanie s opciami
  • Denne sa nakúpia opcie 0DTE v hodnote približne 1 billión USD.
  • Náhly nárast indexu volatility ukončil jednu kapitolu – roky trvajúci úsek, v ktorom sa akciové turbulencie držali približne na polovici historického priemeru.
  • Epizóda, ktorá dostala pomenovanie „Volmagedon“, prišla s nepríjemným vedľajším účinkom: krach jedného z najrozšírenejších a najpopulárnejších obchodov v histórii finančných trhov.
  • Inštitucionálni investori tvoria 95% jednodňových opčných obchodov na S&P 500.
  • Podiel retailových investorov do 0DTE prudko rastie.

„Volmagedon“ nie je slovo zo slovníka pojmov alebo investora. Ide o termín vytvorený odvetvím derivátov, ktorý označuje extrémnu trhovú udalosť, ku ktorej došlo 5. februára 2018. V čase písania tohto článku k ďalšiemu volmagedonu ešte nedošlo.

Odobrníci z špekulujú, že nie je otázkou či, ale kedy k nemu dôjde. Volmagedon 2.0 by mohla byť ďalšia udalosť volatility, ktorá sa stane a bude podobná (ak nie väčšia) ako udalosť z 5. februára 2018. Neviem, kto toto konkrétne slovo vymyslel, ale uznávam, že je chytľavé.

Slovo armagedon sa nachádza v slovníku a poznáme ho takmer všetci. Vzniklo ako biblický odkaz na miesto, kde sa odohrá posledná bitka medzi dobrom a zlom. Kľúčovým slovom je tu posledný, ako v slove posledná bitka. Vyplýva z toho, že táto bitka zničí svet, a teda po nej už nebude žiadna ďalšia bitka. Armagedon sa v súčasnosti začal používať na označenie akejkoľvek dramatickej a katastrofickej udalosti, ktorá môže zničiť svet alebo ľudskú rasu. Volmagedon je slovná hračka, kde predpona vol označuje nestálosť v anglickom jazyku. Investori do opcií, ktorí využívajú stratégie krátkej volatility, to budú dobre poznať.

Čo sa stalo počas Volmagedonu?

Dňa 5. februára 2018 stratil index Dow Jones Industrial Average počas jednodenného obchodovania viac ako 1 500 bodov. Ide o jeho najväčší jednodenný (intra-day) bodový pokles v doterajšej histórii. To však neznamená, že by v budúcnosti nemohol zaznamenať väčšie jednodňové výkyvy. DOW nakoniec uzavrel obchodovanie za celý deň s poklesom o 1 175 bodov.

Je prirodzené, že keď trhové indexy klesajú, VIX sa zvyšuje. VIX je index volatility CBOE, ktorý sa často označuje ako index strachu a používa sa ako meradlo volatility trhu. Tento deň bol sprevádzaný extrémnym nárastom volatility, keď VIX vzrástol zo 17,16 na 37,32, čo predstavuje nárast o 117 % – dovtedy najväčší nárast VIX.

Graf 1: VIX počas Volmagedonu
Volatility S&P 500 Index • 1D • TVC
Zdroj: TradingView

Keď VIX takto prudko stúpne o veľkú sumu, finančne to poškodí niektoré burzovo obchodované produkty (ETP). Konkrétne sú najviac zasiahnuté produkty inverznej volatility. Produkty inverznej volatility sú fondy, ktoré zarábajú na klesajúcej volatilite.

Sú navrhnuté tak, aby profitovali, keď volatilita klesá a naopak. Keď volatilita stúpa (ako pri prudkom náraste indexu VIX), strácajú hodnotu. Pred touto udalosťou bola rastúca popularita týchto produktov inverznej volatility, čo viedlo k preplneniu priestoru short vol.

Medzi produktmi ako SVXY, UVXY, atď., bol veľmi populárny inverzný produkt volatility XIV – zjavná hra s opačným hláskovaním VIX. Použil som slovo bol, pretože XIV už neexistuje. VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term Note (ticker XIV), 5. februára veľkolepým spôsobom vybuchol a bol ukončený, keď počas tohto dňa stratil 96 % svojej hodnoty! Jeho aktíva sa v priebehu jednej seansy zmenšili z 1,9 miliardy USD na 63 miliónov USD! Zánik XIV bol symptómom najhoršej straty indexu S&P 500 od roku 2011 a zároveň čiastočne prispel k jej rozsahu.

Niekde v právnickom texte musela byť klauzula, v ktorej sa spomínalo, že ukončenie produktu je možné, ak produkt stratí 80 % svojej hodnoty, a ak by takáto udalosť nastala, investori by pravdepodobne prišli o celú svoju investíciu.

Mnohí investori takéto právne formulácie nečítajú a ani neveria, že by k takejto udalosti mohlo dôjsť. Nanešťastie sa tak stalo.

Najväčší nárast volatility v histórii

Nezvyčajné bolo, prečo volatilita tak veľmi vzrástla, keď index S&P 500 v ten deň klesol len o približne 4 %. Netvrdím, že 4 % nie sú významný pokles.

Mnohí investori tiež nechápali, ako tieto produkty inverznej volatility odvodzujú svoju hodnotu. Nie je založená na ponuke a dopyte, ale skôr na rebalancovaní futures kontraktov VIX na prvý a druhý mesiac na konci dňa.

Tie ETP, ktoré neboli ukončené, stratili značnú časť hodnoty. Keďže už nemôžem vytiahnuť graf XIV po jeho vyradení z obchodovania, nižšie je graf SVXY.

Graf 2: SVXY počas Volmageddonu
Zdroj: TradingView

Hm…Tomu sa hovorí poriadny pád z útesu. To sa málokedy vidí aj pri tých najvolatilnejších akciách.
Môže sa takýto typ udalosti zopakovať? Samozrejme, že áno. Médiá hlavného prúdu to nazývajú volmagedon 2.0. Stačí si zadať do google volmagedon a volmagedon 2.0 a vyskočí Vám niekoľko článkov na túto tému.

Práve nárast obchodovania s krátkodobými opciami (0DTE) by mohol vyvolať ďalší volmagedon. V čistom vyjadrení tieto opcie predávajú investori, ktorí sa orientujú podľa smeru vývoja, a majú tendenciu potláčať volatilitu trhu. Veľký jednodenný pohyb na trhu však môže viesť k tomu, že títo predajcovia opcií budú nútení pokryť tieto pozície naraz a vyvolajú masívnu volatilitu. Tieto toky by mohli ovplyvniť trhy najmä vzhľadom na súčasné prostredie nízkej likvidity. Odhadujeme, že veľký pohyb na trhu (-5%) by spôsobil, že tieto opčné pozície by vyvolali nákupy alebo predaje v hodnote 30 miliárd USD a pokles trhu o ďalších 20%.

Takýto šok by bol podobný tomu, ktorý trhy zažili vo februári 2018, keď náhly nárast volatility na trhu vykoľajil niekoľko produktov viazaných na volatilitu, ktoré stavili na nízke trhové výkyvy, čím investori utrpeli miliardové straty. Hoci sa história neopakuje, často sa rýmuje a súčasný predaj denných a týždenných opcií 0DTE má na trhy podobný vplyv.

Celkovo sa domnievame, že 0DTE predstavuje potenciál na vytvorenie bleskového krachu na úrovni indexu, povedal zakladateľ SpotGamma Brent Kochuba.

Pokiaľ ide o technické faktory, 1) investori sa hedžujú proti vyššej volatilite nákupom call opcií na VIX. Obchodníci, ktorí takéto kúpne opcie investorom predali alebo predajú, potrebujú svoje pozície zabezpečiť zaujatím opačnej pozície. Je to preto, že obchodníci zachytávajú spread namiesto toho, aby uzatvárali smerové obchody. Preto by museli kúpiť futures na VIX, aby neutralizovali svoju expozíciu. Ak by došlo k prudkému nárastu indexu VIX, títo obchodníci by museli nakúpiť viac futures na VIX, čím by sa volatilita trhu ešte zvýšila!

Ďalším technickým faktorom je 2) nárast popularity denných a týždenných opcií zero-day-to-expiry s denným nominálnym objemom 1 bilión USD denne. Investori zvyčajne predávajú takéto predajné opcie na výnosy, čo znamená, že obchodníci majú dlhé predajné opcie a na zabezpečenie svojej smerovej expozície by potrebovali kúpiť futures na index S&P 500. Ak trh prudko klesne, obchodníci dosahujú zisky zo svojich dlhých pozícií predajných opcií, ktoré často expirujú, keďže majú extrémne krátky termín splatnosti. Potom by obchodníkom zostali v ich hedžingu holé dlhé futures na index S&P 500, ktoré by možno museli urýchlene predať, ak by trh naďalej rýchlo klesal. Opäť sa tým zhoršuje volatilita trhu!

Tieto technické faktory nie sú hnacou silou, ktorá by z fundamentálneho hľadiska vysvetľovala, prečo trh prudko rastie alebo klesá. Môžu však prilievať olej do ohňa, keď už horí – môžu spôsobiť jav, že trhy budú klesať ešte viac, než naznačujú fundamenty, čo vyústi do samospúšťacej slučky s klesajúcimi cenami.

Mohli by vyvolať veľké, náhle požiadavky na zabezpečenie zo strany obchodníkov s opciami. To by bolo obzvlášť nebezpečné v súvislosti s neočakávanou spravodajskou udalosťou, ktorá zastihne ľudí vždy nepripravených ako sa hovorí mimo hry. Očakávame, že volatilita na trhu sa určite ešte zvýši. V dôsledku toho by investori mali mať aktívnu defenzívnu stratégiu. Ak index VIX vzrastie nad 30 %, pre investorov by sa mohli vyskytnúť aj príležitosti na získanie atraktívneho príjmu predajom volatility prostredníctvom štruktúrovaných stratégií.

Dedukcia

Trhy sa môžu veľmi ľahko zahaliť do hmly, kde vidíte len pár stromov, ale nevidíte les. Veľkosť obchodných tokov, ak sú programové, riadené riadením rizík a jedným smerom v kombinácii s nárastom obchodovania s opciami 0DTE pripravuje zápalnú pôdu pre ďalšiu udalosť podobného rozsahu. Veľké výkyvy na trhoch tu ostanú, pokiaľ budú hotovostné investície naďalej prinášať vyšší výnos ako dlhodobé aktíva a výnosy z hotovosti bude možné využiť na špekulácie s finančnými aktívami prostredníctvom enormných pákových stratégií, ako sú opcie 0DTE. Drobní investori opäť špekulujú na trhoch s opciami, ktoré poskytujú jednoduchú fixáciu, asymetrickú odmenu za riziko aj obrovskú páku. Musíme si však uvedomiť, že tam, kde je nadmerný pákový efekt a potenciál rýchlych ziskov, často číhajú problémy hneď za rohom.

Riadenie rizika a ochranu kapitálu nebola nikdy dôležitejšia ako dnes. Ak Vás zaujíma, ako Vás môžu aktívne riadené stratégie ochrániť pred nepriaznivým vývojom, neváhajte nás kontaktovať.


Autor: Martin Pitoňák, CEO Stonebridge Capital

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*