● Výsledky spoločností za prvý kvartál 2024

Výsledky spoločností za prvý kvartál 2024

ZDIEĽAŤ

Za prvý kvartál výsledkovej sezóny si spoločnosti z indexu S&P 500 naďalej vedú pozoruhodne dobre v porovnaní s očakávaniami. Percento spoločností z indexu S&P 500, ktoré hlásia pozitívne prekvapenia vo výsledkoch, ako aj rozsah týchto prekvapení, sú nad svojimi 10-ročnými priemermi. K 17.5. 2024 z 93% spoločností, ktoré zverejnili svoje výsledky, 78% z nich pozitívne prekonalo očakávania zisku na akciu a 60% pozitívne prekonalo odhady tržieb.

Ukážka 1: Spoločnosti z indexu S&P 500 si vedú pozoruhodne dobre
S&P 500 Earnings & Revenue Growth: 2013-2014
Zdroj: FactSet

V prvom kvartáli 2024 bola medziročná miera rastu ziskov pre S&P 500 5,7%, čo je najvyššia miera rastu od druhého kvartálu 2022, taktiež je táto hodnota vyššia ako odhad na konci prvého štvrťroka (31. marca 2024), ktorý bol 3,4%. Avšak medziročná miera rastu ziskov je nižšie ako päťročný priemer 9,1% a je aj nižšie ako desaťročný priemer 8,3%. Zo spoločností z indexu S&P 500 78% hlásilo zisk na akciu nad odhadmi, čo je nad päťročným priemerom 77% a aj nad desaťročným priemerom 74%. V priemere spoločnosti hlásili výsledky ziskov, ktoré boli o 7,5% vyššie, než sa očakávalo. Toto percento prekvapenia je nad priemerom za posledný rok (6,4%), pod päťročným priemerom (8,5%) a nad desaťročným priemerom (6,7%). Ziskové marže pre S&P 500 za prvý štvrťrok 2024 boli 11,7%, čo je viac ako v predchádzajúcom štvrťroku (11,2%), a taktiež viac ako päťročný priemer (11,5%).

V prvom kvartáli 2024 čísla, ktoré sa týkajú tržieb mierne zaostávali za ziskami spoločností. Avšak rast tržieb pokračuje v trende, tržby spoločností rastú v 14. po sebe idúcom štvrťroku. Medziročná miera rastu tržieb pre prvý štvrťrok 2024 je 4,2%, čo je vyššia miera ako v predošlom kvartáli 4%, avšak je nižšie ako päťročný priemer rastu tržieb 6,7% a aj nižšie ako desaťročný priemer 5,1%. Percento spoločností, ktoré hlásia tržby nad odhadmi (60%), je pod priemerom za posledný rok (67%), pod päťročným priemerom (69%) a aj pod desaťročným priemerom (64%). V priemere spoločnosti hlásia tržby, ktoré sú o 0,8% vyššie, než sa očakávalo. Toto percento prekvapenia je pod priemerom za posledný rok (1,4%), pod päťročným priemerom (2,0%) a aj pod desaťročným priemerom (1,4%).

Ukážka 2: Rast ziskov a rast tržieb v Q1 2024 S&P 500
S&P 500 Earnings Growth (Y/Y): Q1 2024
Zdroj: FactSet
Ukážka 3: Rast ziskov a rast tržieb v Q1 2024 S&P 500
S&P 500 Revenue Growth (Y/Y): Q1 2024
Zdroj: FactSet

Osem z jedenástich sektorov v S&P 500 hlásilo rast ziskov v prvom štvrťroku 2024. Opäť to bol sektor energie (-25,4%), ktorý slúžil ako kotva pre celkový obraz výsledkov. Ak by sme vylúčili vplyv energetického sektoru, tak výsledky ziskov S&P 500 by sa medziročne zvýšili o solídnych 8,3% (namiesto 5,7%). Sektor zdravotníctva tiež vykazoval výrazne negatívnu mieru rastu ziskov v tomto kvartáli (-25,4%), spolu so sektorom materiálov (-20,6%).

Naopak ťahúňom rastúceho trendu ziskov spoločností v S&P 500 bol najmä sektor komunikačných služieb, ktorý narástol o značných 34,2%, sektor verejných služieb (33,4%), sektor tovaru dlhodobej spotreby (24,5%) a sektor informačných technológií (23,6%).

Ukážka 4: Porovnanie rastu príjmov indexu S&P 500 na 5-ročnej báze
S&P 500 Revenue Growth: 5-Year
Zdroj: FactSet

Spoločnosti, ktoré vo výsledkoch prekonali očakávania investorov v prvom kvartáli 2024, zaznamenali len mierny rast, ich akcie sa v priemere zvýšili o 0,9%. Naopak, spoločnosti, ktoré nenaplnili očakávania, čelili výraznému poklesu ceny akcií, a to v priemere o 2,8%. To naznačuje, že trhy vstúpili do obdobia s vysokou volatilitou počas zverejňovania finančných výsledkov, a s investormi, ktorí majú nízku trpezlivosť a vysokú averziu voči stratám.

Spoločnosti z Magickej Sedmičky dosiahli neuveriteľný medziročný rast zisku na akciu a to o 48% za prvý kvartál 2024.

Ukážka 5: Porovnanie výsledkov Magickej 5 a zvyšných 495 spoločností S&P 500
S&P 500 Earnings Growth (Y/Y): Q1 2024 – Q4 2024
Zdroj: FactSet

Bez týchto siedmich spoločností by index S&P 500 za prvý štvrťrok vykazoval medziročný pokles výsledkov zisku o -2% namiesto rastu o 5,7%! Celkovo sezóna finančných výsledkov za prvý kvartál mimoriadne prekonala očakávania investorov. A len potvrdila dôležitosť technologických spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

Ukážka 6: Porovnanie výkonnosti Magickej 7, indexu S&P 500 a indexu S&P 500 bez Magnificent 7
Zdroj: FactSet

Na druhú stranu začínajú zaznamenávať spoločnosti mimo Magickej Sedmičky mierny rast zisku v priemere. Predpokladá sa, že tento trend by sa mal zrýchliť počas zvyšku roka (aj kvôli potencionálnemu znižovaniu úrokových sadzieb), avšak tento cyklus je len vo veľmi počiatočnom štádiu.

V sektore komunikačných služieb boli spoločnosti Alphabet (Google) (EPS $1,89 oproti $1,17) a Meta Platforms (EPS $4,71 oproti $2,20) najväčšími prispievateľmi k rastu ziskov. Ak by sa tieto dve spoločnosti vylúčili zo sektoru, tak medziročná miera rastu ziskov pre komunikačné služby by klesla z 34,2% na 1,8%.

Podobná situácia nastala v sektore tovaru dlhodobej spotreby, kde spoločnosť Amazon (EPS $0,98 oproti $0,31) jednoznačne poháňala medziročný rast ziskov. Ak by sme Amazon odstránili z tohto sektoru, jeho rast by sa spomalil z 24,5% na 2,4%!

V sektore informačných technológií, spoločnosť NVIDIA (EPS $6,12 oproti $1,09) zastupovala značný podiel na medziročnom raste ziskov. Ak by sme  spoločnosť NVIDIA vylúčili z tohto sektoru, jeho rast by sa znížil z 23,6% na 10,8%. NVIDIA je tiež najväčším prispievateľom k rastu ziskov pre celý index S&P 500. Ak by sa táto spoločnosť vylúčila z indexu, miera rastu ziskov by klesla z 5,7% na 3,2% (rozdiel o 78,125%)!

Medziročná miera rastu ziskov spoločnosti Alphabet v prvom kvartáli bola 61,54%, spoločnosť hlásila výsledky ziskov, ktoré boli o 25,05% vyššie, než sa očakávalo, zisková marža dosahovala úrovne 29,41%. Medziročná miera rastu tržieb sa pohybovala na úrovni 15,4%, Alphabet hlásil výsledky tržieb, ktoré boli o 2,28% vyššie, než sa očakávalo.

Medziročná miera rastu ziskov spoločnosti Meta Platforms v prvom kvartáli bola 114,09%, spoločnosť hlásila výsledky ziskov, ktoré boli o 9,02% vyššie, než sa očakávalo, zisková marža dosahovala úrovne 33,93%. Medziročná miera rastu tržieb sa pohybovala na úrovni 27,26%, Meta hlásila výsledky tržieb, ktoré boli o 0,85% vyššie, než sa očakávalo.

Medziročná miera rastu ziskov spoločnosti Amazon v prvom kvartáli bola 216,13%, spoločnosť hlásila výsledky ziskov, ktoré boli o 16,44% vyššie, než sa očakávalo, zisková marža dosahovala úrovne 7,28%. Medziročná miera rastu tržieb sa pohybovala na úrovni 12,52%, Amazon hlásil výsledky tržieb, ktoré boli o 0,46% vyššie, než sa očakávalo.

Medziročná miera rastu ziskov spoločnosti NVIDIA v prvom kvartáli bola 461,47%, spoločnosť hlásila výsledky ziskov, ktoré boli o 9,30% vyššie, než sa očakávalo, zisková marža dosahovala úrovne 57,14%. Medziročná miera rastu tržieb sa pohybovala na úrovni 262,17%, NVIDIA hlásila výsledky tržieb, ktoré boli o 5,90% vyššie, než sa očakávalo.

Medziročná miera rastu ziskov spoločnosti Apple v prvom kvartáli bola 0,66%, spoločnosť hlásila výsledky ziskov, ktoré boli o 1,66% vyššie, než sa očakávalo, zisková marža dosahovala úrovne 26,04%. Medziročná miera poklesu tržieb sa pohybovala na úrovni -4,31%, Apple hlásil výsledky tržieb, ktoré boli o 0,43% vyššie, než sa očakávalo.

Medziročná miera rastu ziskov spoločnosti Microsoft v prvom kvartáli bola 20,00%, spoločnosť hlásila výsledky ziskov, ktoré boli o 4,25% vyššie, než sa očakávalo, zisková marža dosahovala úrovne 35,47%. Medziročná miera rastu tržieb sa pohybovala na úrovni 17,03%, Microsoft hlásil výsledky tržieb, ktoré boli o 1,64% vyššie, než sa očakávalo.

Medziročná miera poklesu ziskov spoločnosti Tesla v prvom kvartáli bola -47,06%, spoločnosť hlásila výsledky ziskov, ktoré boli o -8,54% nižšie, než sa očakávalo, zisková marža dosahovala úrovne 5,50%. Medziročná miera poklesu tržieb sa pohybovala na úrovni -8,7%, Tesla hlásila výsledky tržieb, ktoré boli o -4,14% nižšie, než sa očakávalo.

V sektore zdravotníctva, spoločnosť Bristol Myers Squibb (EPS -$4,40 oproti $2,05) sa značne podieľala na medziročnom poklese ziskov. Ak by sme  spoločnosť Bristol Myers Squibb vylúčili z tohto sektoru, jeho pokles by sa spomalil z -25,4% na -6,9%. Bristol Myers Squibb je tiež najväčším prispievateľom k poklesu ziskov pre celý index S&P 500. Ak by sa táto spoločnosť vylúčila z indexu, miera rastu ziskov by vzrástla z 5,7% na 8,6%.

Na druhej strane pozitívne výsledky ziskov vykazovala streamovacia spoločnosť Netflix, ktorej medziročná miera rastu ziskov v prvom kvartáli bola 83,33%. Zisková marža tejto spoločnosti vzrástla kvartálne z 10,62% na 24,86%.

Pre druhý kvartál 2024 vydalo 41% spoločností S&P 500 negatívne odhady zisku na akciu a 59% spoločností vydalo pozitívne odhady zisku na akciu. Percento spoločností, ktoré vydali negatívne odhady zisku na akciu na tento fiškálny rok, je 48% (128 z 269).

V nadchádzajúcich kvartáloch analytici očakávajú medziročné miery rastu výsledkov zisku o 9,2% pre druhý kvartál 2024, 8,2% pre tretí kvartál 2024, 17,4% pre štvrtý kvartál 2024, 11,1% pre celý rok 2024 a 14,1% pre celý rok 2025. Čo sa týka rastu tržieb tak analytici predpokladajú medziročnú mieru rastu tržieb o 4,6% pre druhý kvartál 2024, 4,9% pre tretí kvartál 2024, 5,5% pre štvrtý kvartál 2024, 5,0% pre celý rok 2024 a 5,8% pre celý rok 2025. Analytici zvyčajne začínajú cez prvý kvartál s agresívnymi prognózami výsledkov, ktoré postupne redukujú smerom nadol v priebehu roka. Skutočnosť, že analytici svoje prognózy zvyšujú, je pozitívnym signálom.

Ukážka 7: S&P 500: Aktuálne hodnoty a odhady zisku na akciu za kalendárny rok zdola nahor
S&P 500 Calendar Year Bottom-Up EPS Actuals & Estimates
Zdroj: FactSet
Ukážka 8: S&P 500: S&P 500 Štvrťročná aktuálna hodnota a odhady zisku na akciu zdola nahor
S&P 500 Quarterly Bottom-Up EPS Actuals & Estimates
Zdroj: FactSet

Trhoví experti často poukazujú na to, že pravidelné znižovanie odhadov finančných výsledkov uľahčuje firmám prekonať očakávania. Ale stratégovia tvrdia, že tento rok je vzorec iný.

Pre druhý štvrťrok vidíme, že odhady mierne stúpajú, kde by za normálnych okolností klesali. Je to znak, že investori a analytici sú sebavedomí ohľadom budúcich vyhliadok trhu. Vidíme dobré výsledky hospodárenia a vyzerá to, že tento trend bude pokračovať aj do druhého štvrťroka.

Ukážka 9: S&P 500 Zmena v 12-mesačných očakávaných ziskoch na akciu (EPS) vs. zmena v cene: 10 rokov
S&P 500 Change in Forward 12-Month EPS vs. Change in Price: 10 Yrs.
Zdroj: FactSet
Ukážka 10: Očakávania rastu ziskov v porovnaní Q1 a Q2 2024
Earnings Growth Expectations
Zdroj: FactSet

0,01%

V USA je 6,4 milióna korporácií, takže 500 korporácií v indexe S&P 500 predstavuje horných 0,01 %. Superhviezdy. Zatiaľ čo zisky superhviezd sa zdvojnásobili, rast ziskov spoločností v celej ekonomike je 50%. Nie je to zlé, možno si myslíte. Ale bez príspevku superhviezd indexu S&P 500 sa zisky spoločností, ktoré nie sú členmi indexu S&P 500, zvýšili len o 20 percent na báze jabĺk za jablká. Zisky horných 0,01% amerických spoločností veľkolepo zatienili ostatných 6,4 milióna.

Ukážka 10: Zisky horných 0,01 percenta amerických spoločností prekonali zvyšok trhu
The Profits of The Top 0.01 % of US Companies Have Spectacularly Outshone The Rest
Zdroj: BCA Research

Autor: Martin Pitoňák, CEO Stonebridge Capital

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*