● Aukčná teória
Časť 2.

Aukčná teória
Časť 2.

ZDIEĽAŤ

V prvej časti našej série o Aukčnej teórii sme rozoberali pohľad na hodnotu cez optiku profilov. Vysvetlili sme si, prečo a ako hodnota na trhu vzniká a akým spôsobom vieme identifikovať predchádzajúcu zónu hodnoty (Prior Value Area – PVA). V dnešnom druhom dieli prejdeme z teoretického príkladu o nákupe a predaji áut na praktické príklady, konkrétne sa zameriame na americký index S&P 500. Taktiež sa pozrieme na druhý spôsob, ako identifikovať hodnotu spolu s takzvanou tvoriacou sa zónou hodnoty (Developing Value Area – DVA).

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

Ako už z názvu vyplýva, VWAP je indikátor pomeriavajúci priemernú cenu váženú objemom obchodovania. Vrátime sa ku príkladu s autobazárom. Ak by v konkrétny deň obchodovania na trhu s ojazdenými autami prebehlo 100 operácií, z ktorých 50 prebehlo na cene 900€ a 50 prebehlo na cene 1100€, hodnota VWAP-u by bola €1000. Predstavme si však, že prebehlo 99 operácií na cene 1100€ a 1 operácia na cene 900€. Sviečkový graf by vyzeral úplne rovnako. VWAP by však bol na hodnote €1098, pretože cena €1100 má váhu 99 a cena 900€ má váhu iba jednej transakcie. VWAP nám teda poukazuje na priemernú cenu, za akú bola za konkrétne obdobie uskutočnená transakcia. Tento výpočet je výrazne odlišný od štandardných kĺzavých priemerov, pretože berie do úvahy reálne správanie obchodníkov na trhu, nie iba priemernú cenu za danú periódu.

Keď sa teda spätne pozrieme na princíp profilov, tak môžeme logicky odvodiť, že tzv. „férovú cenu“ reprezentovanú cez Point of Control (POC) v TPO zobrazení vieme nahradiť hodnotou VWAP. Následne použijeme ten istý postup ako pri profiloch – vypočítame 1 štandardnú deviáciu okolo „férovej ceny“ a vznikne nám zóna hodnoty (Graf č.1).

Graf č.1

ESM23; VWAP – Session Anchor, hlc3; 5m; Heikin Ashi; 27.3.2023
Zdroj: TradingView

Rovnako ako pri profiloch rozlišujeme 2 stavy, ktoré sa na trhu striedajú:

  • Rovnováha (Balance)
  • Nerovnováha (Imbalance)

Na priloženom grafe poukážeme na naratívu daného dňa z pohľadu AMT (Graf č.2).

Graf č.2

ESM23; VWAP – Session Anchor, hlc3; 5m; Heikin Ashi
Zdroj: TradingView

1.) DVA ešte nie je dostatočne vytvorená z dôvodu malého množstva dát, no vidíme pokus o rastovú nerovnováhu.

2.) Cena sa dostáva naspäť do rovnováhy = obchodníci vedia správne odhadnúť hodnotu, ich inventár je však príliš long a cena sa nachádza blízko horného okraja zóny hodnoty (Developing Value Area High – DVAH), preto prichádza rotácia naprieč DVA.

3.) Okrem slabých pokusov o pokles ceny trh ostáva v rovnováhe, cena sa však nachádza v blízkosti spodného okraja zóny hodnoty (Developing Value Area Low – DVAL). Keďže obchodníci vedia, kde je na trhu hodnota, uvedomujú si, že aktuálna cena je pre nich výhodná na nákup.

4, 5.) DVAH stále drží cenu – ostávame balanced.

6.) 20 minút po otvorení londýnskej seansy sa dostáva cena do poklesnej nerovnováhy. V aktuálnej analýze nás nezaujímajú dôvody, prečo sa daný úkaz deje, sústreďujeme sa na identifikáciu, čo sa vlastne deje.

7.) Cena znovu nachádza cestu späť do rovnovážneho stavu. Obchodníci znovu vedia správne odhadnúť hodnotu, inventár je prepredaný, nachádzame sa v blízkosti DVAL = rotácia na opačný okraj DVA.

8.) Trh sa dostáva do rastovej nerovnováhy.

9.) Nákupcovia sú relatívne agresívni, nechcú cenu pustiť naspäť do rovnováhy = snažia sa vytvoriť rastový trend.

10.) Otvorenie americkej seansy so sebou prináša volatilitu, no trhoví participanti odmietajú vyššie ceny = hodnota je momentálne akceptovaná, preto prichádza rotácia naprieč DVA.

11.) Cena sa dostáva do poklesnej nerovnováhy.

12.) Nerovnováhu sa momentálne darí držať, preto pokračuje pokles cien.

13.) Cena sa po vyše 2 hodinách nerovnováhy dostáva naspäť do DVA. Rovnováha je opäť akceptovaná.

14.) Otestovanie DVAL, či je ešte záujem predajcov o prinavrátenie do nerovnovážneho stavu. Rovnováha je akceptovaná, takže znovu môžeme očakávať rotáciu na opačný koniec DVA.

15.) Test, či nákupcovia majú záujem o nerovnovážny stav. Rovnováha je znovu akceptovaná.

16.) Posledný pokus pár minút pred koncom seansy uzavrieť v poklesnej nerovnováhe, taktiež neúspešný.

Prvý príklad poukazoval na relatívne rovnovážny deň. Druhý príklad bude naopak nerovnovážny s poklesným trendom v priebehu londýnskej a následne rastovým trendom počas americkej seansy (Graf č.3).

Graf č.3

ESM23; VWAP – Session Anchor, hlc3; 5m; Heikin Ashi; 24.3.2023

Zdroj: TradingView

1.) Po dostatočnom množstve dát sa trh dostáva do rovnovážneho režimu.

2.) Nerovnováha je bránená agresívnymi nakupujúcimi, čo spôsobuje rast cien.

3, 4.) Krátko po londýnskom otvorení sa trh navracia naspäť do rovnováhy, ktorú na prvým pokus podrží DVAL.

5.) Cena sa dostáva do poklesného nerovnovážneho stavu, čo má za následok prudký prepad.

6, 7.) Nakupujúci stále nedokážu získať prevahu a trh ostáva v nerovnovážnom stave.

8.) Trh sa po takmer 5 hodinách vracia naspäť do intradennej rovnováhy.

9.) Keďže je trh v rovnováhe DVAL, znamená dobrú cenu na nákup.

10, 11, 12, 13.) Rotácie vnútri DVA. Keďže je cena v rovnovážnom stave, je možné správne naceniť, kedy je cena vysoká a kedy nízka.

14.) Pokus nákupcov o vytvorenie rastovej nerovnováhy.

15.) Posledný pokus predajcov udržať rovnováhu – neúspešný.

16, 17.) Testy horného okraja DVA potvrdzujúce záujem participantov o pokračujúce rastúce ceny.

18.) Nákupcovia sú tak agresívni, že cena ani nemá priestor poklesnúť viac ako 10 bodov a hneď je trh vykúpený.

Zhrnutie dôležitých informácií:

  • Pomocou TPO zobrazenia vieme identifikovať prechádzajúce úrovne hodnoty, na základe ktorých porovnávame, či sa názor trhových participantov na cenu mení relatívne ku predchádzajúcemu obdobiu.
  • Na pozorovanie momentálnych zmien v správaní participantov využívame VWAP, ktorý pomeriava „férovú cenu“ od začiatku aktuálnej periódy.

  • Inventár je spojená nádoba pozícií všetkých účastníkov aukcie. Ak je inventár príliš long/short = nákupcovia sú prezásobení/podzásobení a môžeme očakávať pokles/nárast cien v dôsledku prinavracania k ekvilibriu.

  • Hranice zóny hodnoty (Value area high/low) sú častými úrovňami súboja medzi nákupcami a predajcami o momentálnu dominanciu na trhu.

Autor: Ľuboš Polakovič, Hedge Fund Analyst STONEBRIDGE CAPITAL

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*