● Ďalších 20 biliónov USD v alternatívnych investíciách

Ďalších 20 biliónov USD v alternatívnych investíciách

ZDIEĽAŤ

Kedysi dávno, hedžové fondy vládli svetu. Tak by sa mohla začať rozprávka. V skutočnosti len pred 20 rokmi predstavovali alternatívne investície 4,8 bilióna dolárov, teda 6 % celosvetových spravovaných aktív a hedžové fondy tvorili veľkú časť tejto alokácie.

Dnes sú alternatívne investície väčšie ako kedykoľvek predtým a ich objem spravovaných aktív dosahuje 22 biliónov USD, čo predstavuje 15 % celosvetových spravovaných aktív. Nielenže je toto odvetvie väčšie, ale aj jeho zloženie je rozmanitejšie ako kedykoľvek predtým a paradoxne, označenie „alternatívne“, ktoré sme si tak obľúbili, sa stalo skôr zastrešujúcim pojmom (dáždnikom) ako opisom stratégií, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Tento mesiac sa v tandeme s asociáciou CAIA v New Yorku uskutočnilo veľmi očakávané podujatie Odhalenie budúcnosti, v rámci ktorej sa uskutočnila dynamická panelová diskusia zameraná na to, odkiaľ bude pochádzať ďalšia vlna kapitálu.

Graf č.1

Zdroj: CAIA Association, Preqin, HFR, Grandview Research. Údaje k roku 2023.

Alfa

Význam diverzifikácie nemožno preceňovať, keďže ju možno odvodiť alebo priamo uviesť v dlhodobých predpokladoch kapitálového trhu mnohých najväčších svetových finančných inštitúcií. S rozširujúcou sa rozmanitosťou podkladových stratégií sa však rozširuje aj škála očakávaných výsledkov. Napríklad spoločnosť BlackRock uvádza niektoré prekvapivé dlhodobé očakávania, predovšetkým prognózu, podľa ktorej medián očakávaného výnosu pre priame úvery s ich relatívne žiaducou pozíciou na vrchole kapitálovej štruktúry bude vyšší ako pre výkupy s využitím pákového efektu (spodná časť kapitálovej štruktúry) aj pre nehnuteľnosti (medián očakávaného výnosu 0 %). JPMorgan podobne spochybňuje historické predpoklady, ku ktorým sa mnohí investori prikláňajú, najmä to, že medián očakávaných výnosov hedžových fondov (beta < 1,0) bude podobne konkurovať americkým akciám (beta = 1,0)!

Poznámka: Porovnávať výnosy hedžových fondov s dlhodobými akciami bez akéhokoľvek komentára k riziku alebo čistej expozícii je síce hlúpe (hľadal som najlepší výraz), ale aj tak to urobím.

Je nepravdepodobné, že budúcnosť pri vstupe do roku 2024 bude len dúha a slniečko. Prostredie výstupov je napäté a mnohí GP(general partner) a LP (limited partner) hľadajú alternatívne spôsoby, ako predĺžiť životnosť svojich portfóliových spoločností bez toho, aby realizovali odpisy a nižšie ocenenia. Úrokové sadzby dnes už jasne dominujú väčšine rozhodovacích procesov, a hoci nominálne výnosy v súkromných úveroch môžu generovať zaujímavé výnosy a záujem, zvýšené náklady na kapitál zaťažujúce systém zostávajú pre mnohých investorov primárnym problémom. „Mám z toho zlý pocit“ by tu mohlo byť na mieste.

Poznámka: Nezabudnite, že váš pocit nie je vždy spoľahlivým ukazovateľom investícií!

Keďže predlžujeme svoj časový horizont a začíname uvažovať v desaťročiach namiesto kalendárnych rokov, zastrešujúci pojem „alternatívne investície“ sa bude pravdepodobne naďalej rozširovať a jeho zloženie sa bude naďalej meniť. Z hľadiska triedy aktív je príležitosť v oblasti infraštruktúry obrovská a bude si vyžadovať investície súkromného kapitálu, ak vlády dúfajú, že sa aspoň priblížia k svojim cieľom v tejto oblasti. Hoci nejde o triedu aktív, popularita sekundárnych investícií vzrástla u investorov, ktorí sa snažia o diverzifikáciu v danom roku, prístup k určitým GP a využitie výkyvov na trhu.

Z tematickejšieho hľadiska sú technológia blockchainu (distribuovanej účtovnej knihy) a generatívna umelá inteligencia v relatívne ranom štádiu vývoja a širšieho prijatia . V prípade prvej z nich budú investičné príležitosti naďalej dozrievať, keďže trh s digitálnymi aktívami sa paradoxne začína posúvať smerom k regulovanejším a dostupnejším mechanizmom poskytovania. Pokiaľ ide o druhú, umelá inteligencia sa stala novým stredobodom záujmu mnohých zainteresovaných strán vo svete altov (alternatívnych investícií) – nielen v oblasti rizikového kapitálu, ale aj v oblasti back-office operácií.

Myslím si, že demokratizáciou alternatívnych investícií od GFC uplynulo dosť veľa času a pohľad investorov sa výrazne zmenil. V roku 2008 som mal 23 rokov a založenie hedžového fondu bolo ešte len myšlienkou, ale práve v tom čase vznikla myšlienka, ktorá mi nedávala spávať. Od tej doby sa veľa zmenilo. A to aj v pohľade vnímania investorov na alternatívne investície, ktoré neboli dostupné pre širšiu skupinu, ale aj v legislatívnych rámcoch a zákonoch od Singapure až po USA, EU nevynímajúc.

Zo širšieho pohľadu odvetvia správy aktív, alternatívne investície v súčasnosti predstavujú 50 % príjmov odvetvia napriek tomu, že nepresahujú ani pätinu AUM. Inštitucionálni alokátori sú naďalej najväčšími kupcami týchto stratégií, ale rastúca populácia finančných poradcov, ktorí obsluhujú klientov vo firmách na správu majetku a v bankách, zvyšuje svoje alokácie do týchto stratégií.

„Odvetvia správy aktív alternatívnych investícii v súčasnosti predstavujú 50 % príjmov odvetvia napriek tomu, že nepresahujú ani pätinu AUM.“

V prvej verzii likvidných alternatív (môžeme si ju nazvať Verzia 1:0) sa snažili tradičné inštitúcie poskytnúť všetky výhody stratégií hedžových fondov v rámci vnímaného bezpečia regulovaných produktových obalov, ako sú podielové fondy alebo PKIPCP. Stalo sa tak hneď po globálnej finančnej kríze, keď sa mnohí z nás (z vás) snažili vytvoriť odolnejšie portfóliá na ochranu pri poklese.

Bolo to náročné, pretože mnohí aktéri prevzali veľmi komplexné a náročné stratégie a dodatočne ich dali do nového šatu, ktorý odstránil mnohé faktory, ktoré viedli k ich úspechu. Dalo by sa povedať, že tieto produkty boli len tieňom akéhosi pôvodného ja. Čistým výsledkom boli produkty s nízkymi absolútnymi výnosmi na zúriacom býčom trhu, vysokými poplatkami v čase, keď indexové investovanie získavalo na sile, a mechanizmom likvidity, ktorý umožňoval investorom opustiť loď prakticky kedykoľvek. Bola to pasca pre investorov aj inštitúcie.

Nemôžeme len tak zladiť celú kategóriu likvidných alternatív, ktorá v sebe spája toľko rôznych chutí stratégií a očakávať rovnaké výsledky, ktoré sú veľmi závislé od výberu manažéra. Myslím si však, že sa inštitúcie mnohému naučili, keďže súkromné trhy rozširujú svoj dosah z inštitucionálnych na individuálne. Napriek tomu niektorí z najväčších GP a fintech platforiem utopili obrovské zdroje, čas a úsilie, aby pozdvihli skúsenosti poradcov a klientov. Napriek veľkému dopytu zo strany komunity poradcov čelia oni a následne aj ich klienti mnohým novým výzvam – od daňových až po všeobecné nepochopenia vhodnosti alokácie do portfólia.

Nakoniec, čo je najdôležitejšie, pokiaľ ide o investovanie do alternatívnych investícií, je vzdelanie a prehľad v danom sektore.

Na záver ako bude teda vyzerať ďalších 20 biliónov USD v alternatívach? Nepochybne dosť vzrušujúco! Či už ide o inovácie produktov, nové investičné témy a príležitosti alebo nové triedy aktív, súbor nástrojov, ktoré majú k dispozícii individuálni a inštitucionálni investori, je rozmanitejší ako kedykoľvek predtým. Práve preto si investori, ktorí hľadajú diverzifikáciu a uvažujú o investícii do alternatív starostlivo zvážiť čo je pre nich najdôležitejšie. Nie je totiž alternatíva ako alternatíva.

Minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou alternatívnych investícií sme sa už zaoberali v sérii našich článkov a budeme v tom určite pokračovať aby sme Vám priniesli ucelený obraz o alternatívnych investíciách, špeciálne private equity a hedge fondov.

Odborníci sa rovnako zhodujú, že rast o ďalších 20 bln. USD bude v alternatívach určite rýchlejší ako tomu bolo v posledných rokoch. Hlavnými dôvodmi sú menej predvídateľné pohyby trhov, nestabilná geopolitická situácia, inflácia, úrokové sadzby, ale aj hlad investorov po vyšších reálnych výnosoch, ktoré im nemajú ako alebo nevedia ponúknuť tradičné formy investícií.


Autor: Martin Pitoňák, CEO Stonebridge Capital

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*