● Dlhová kríza v USA bude mať veľký vplyv na hospodárstvo

Dlhová kríza v USA bude mať veľký vplyv na hospodárstvo

ZDIEĽAŤ

V dynamickom a často nepredvídateľnom svete finančných trhov môže pochopenie zmien v kľúčových ekonomických ukazovateľoch a výkonnosti aktív investorom a finančným stratégom priniesť ziskové poznatky. V posledných rokoch sme boli svedkami výrazných pohybov amerických štátnych dlhopisov (TLT), rastu cien zlata (cena GLD) a meniacich sa inflačných očakávaní. Tieto faktory sú rozhodujúce pri formovaní investícií a trhových vyhliadok. Tento článok poskytuje podrobnú analýzu týchto trendov a pomáha investorom zorientovať sa v zložitých situáciách a pripraviť sa na budúce zmeny.

Pokles štátnych dlhopisov

Americké štátne dlhopisy (TLT) zažívajú jedno z najťažších období od 80. rokov minulého storočia, ktoré sa vyznačuje výrazným prelomením 40-ročného rastového trendu. V súčasnosti sa ceny dlhopisov (TLT) prepadli na úrovne porovnateľné s tými z roku 2013, čo vystihuje výrazný medvedí trh v priebehu niekoľkých rokov. Tento dramatický posun je do veľkej miery spôsobený zvýšenými vládnymi výdavkami a vyššími inflačnými očakávaniami, ktoré zvyčajne vedú k vyšším úrokovým sadzbám, čím sa znižuje atraktívnosť existujúcich dlhopisov s nižšími výnosmi. 

Graf č.1

Trh amerických štátnych dlhopisov
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

Historicky tvoria štátne dlhopisy podstatnú časť portfólia investora, približne 40 %, pretože sú vnímané ako bezpečné a stabilne výnosné. Nedávny pokles však viedol k značným stratám, čo otriaslo dôverou v ich úlohu ako základného kameňa portfólia.

Hoci očakávame skorý odraz dlhopisov, náš dlhodobý výhľad na dlhopisy je medvedí.

Dlhová kríza v USA a vzostup zlata v neistých časoch

V kontraste s neutešenou výkonnosťou štátnych dlhopisov zlato (GLD) prudko vzrástlo a od marca 2020 prekonalo štátne dlhopisy (TLT) o neuveriteľných 170 %. Táto pozoruhodná výkonnosť priamo súvisí s dramatickým nárastom vládnych výdavkov za posledných niekoľko rokov, ktoré sa prudko zvýšili z 3,4 bilióna USD na takmer 4 bilióny USD. Takéto zvyšovanie výdavkov, často financované emisiou väčšieho množstva štátnych dlhopisov, oslabuje hodnotu dlhopisov, ale zároveň zvyšuje príťažlivosť zlata ako zabezpečenia proti inflácii a alternatívnej investície. Vďaka tomu je obchodovanie so zlatom a investície do zlata veľmi výnosnou investíciou.

Graf č.2

Relatívny výkon zlata voči štátnym dlhopisom
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

Vplyv vládnych výdavkov na dlhovú krízu v USA

Prepojenie medzi zvýšenými vládnymi výdavkami a dynamikou finančného trhu je veľmi dôležité. Vysoké vládne výdavky, najmä ak sú financované zvýšenou emisiou dlhu, môžu zaplavovať trh dlhopismi, znižovať ich cenu a zvyšovať výnosy. Naopak, konečná povaha ponuky zlata v kontraste s takmer neobmedzeným potenciálom emisie fiat meny pomáha udržiavať jeho hodnotu. V dôsledku toho sa v obdobiach agresívnej fiškálnej expanzie zlato stáva čoraz atraktívnejším aktívom pre tých, ktorí sa snažia zachovať si bohatstvo.

Graf č.3

Emisie amerických štátnych dlhopisov majú tento rok vzrásť
Zdroj: HFSBC, Bloomberg 

Budúce prognózy pre štátne dlhopisy

Pokiaľ ide o budúcnosť, zatiaľ čo v krátkodobom horizonte očakávame potenciálne oživenie cien štátnych dlhopisov (TLT). Existuje aj pomerne vysoká možnosť dvojitého dna pri dlhopisoch (TLT) ešte predtým, ako by mohlo prísť odrazu smerom nahor.

Graf č.4

TLT – iShares 20+ ročné štátne dlhopisy (TLT ETF)
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

Trh práce a dlhopisy

Náš dlhodobý výhľad však zostáva menej optimistický. Na obzore by mohol byť hlbší medvedí trh, ktorý by odrážal nielen okamžité reakcie trhu, ale aj základné ekonomické zmeny, ako je napríklad klesajúca miera účasti pracovnej sily. Od roku 1999 táto miera neustále klesá, čo znamená, že menej ľudí môže pracovať, čo vedie k nižším daňovým príjmom, a tým k ďalšiemu tlaku na verejné financie.

Graf č.5

Účasť na pracovnej sile a dlh ako % HDP
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

Klesajúca pracovná sila a rastúci štátny dlh naznačujú ekonomické napätie, keďže viac ľudí odchádza do dôchodku a menej pracuje Táto kombinácia si vyžiadala, aby vláda zvýšila svoje výdavky.

Graf č.6

Účasť na pracovnej sile a dlh ako % HDP
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

So starnúcou populáciou USA a odchodom väčšieho počtu baby boomov do dôchodku by účasť na pracovnej sile mala pravdepodobne ďalej klesať. Štátny dlh sa bude zvyšovať, pokiaľ sa nezmenia výdavky.

Graf č.7

Účasť na pracovnej sile
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

Inflačné očakávania a ich dôsledky

Pri oceňovaní štátnych dlhopisov majú prvoradý význam inflačné očakávania. Dôvod je pomerne jednoduchý: ak investori predpokladajú, že inflácia v budúcnosti porastie, prirodzene požadujú vyššie výnosy svojich investícií, aby kompenzovali zníženú kúpnu silu budúcich úrokových platieb. Ide o intuitívnu reakciu na potenciálnu hrozbu inflácie, keďže reálna hodnota peňazí pri raste cien klesá.

Najnovšie údaje však ukazujú trochu iný obraz. Naznačujú, že inflačné očakávania dosiahli bod relatívnej stability, čo zasa dáva nádej na stabilitu na trhu s dlhopismi. Stabilizácia inflačných očakávaní môže slúžiť na upokojenie investorov, ktorí teraz môžu očakávať stabilnejší a potenciálne predvídateľnejší výnos zo svojich investícií do štátnych dlhopisov aspoň v najbližšom období. 

Graf č.8

Ceny štátnych dlhopisov (prevrátené) – 10-ročný breakeven
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

Nedávna stabilizácia, ktorá sa prejavuje aj spomalením inflačných tlakov v nevýrobnom sektore, naznačuje možné zníženie bezprostredných inflačných rizík. Tento trend možno považovať za pozitívny signál pre ekonomiku, pretože znamená, že tlaky, ktoré vedú k rastu cien dlhopisov, sa potenciálne zmierňujú. Desaťročná zlomová miera inflácie, ktorá je rozhodujúcim ukazovateľom dlhodobých inflačných očakávaní, tak vzhľadom na úzku pozitívnu koreláciu pravdepodobne klesne. Tento pokles by mohol byť odrazom rastúcej dôvery trhu v schopnosť centrálnej banky kontrolovať infláciu a zatiaľ udržať stabilitu ekonomiky.

Graf č.9

Náklady na nepodnikateľské činnosti
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

Úloha zlata uprostred dlhovej krízy v USA

Od konca roka 2023 sa hodnota zlata (cena GLD) výrazne zvýšila, pričom len od októbra vzrástla o 30 %, čím prekonala tradičné akciové benchmarky, ako je S&P 500. Tento prudký nárast odráža rastúce obavy investorov o fiškálnu stabilitu a ich príklon k aktívam, ktoré môžu zabezpečiť hodnotu v časoch ekonomickej neistoty. Silná výkonnosť zlata svedčí o jeho trvalej úlohe ochranného aktíva v investičných portfóliách, najmä keď dôvera vo fiškálnu politiku vlády klesá.

Graf č.10

Nové maximá zlata
Zdroj: HFSBC, Bloomberg

Autor: Martin Pitoňák, CEO Stonebridge Capital

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*