● Inflácia:
Na vzostupe

Inflácia:
Na vzostupe

ZDIEĽAŤ

V tomto investičnom výskume sme študovali infláciu, jej predchodcov a dopady, a navrhujeme rôzne alternatívy, ako sa chrániť, resp. profitovať z období, keď je miera inflácie vysoká alebo sa očakáva. Zamerali sme sa tiež na vplyv inflácie a deflácie, ich vzájomnú koreláciu naprieč a medzi rôznymi triedami aktív od roku 1900 v kombinácii s úrokovými mierami, nezamestnanosťou, rastom HDP, ocenením trhov a ďalších faktorov v rôznych časových obdobiach.

V analýze sa okrem iného dozviete:

  • Pomer dlhu k HDP dosiahol historicky najvyššie hodnoty vo väčšine vyspelých krajín po tom, čo úrokové sadzby dosiahli nulu. Schopnosť centrálnych bánk ovplyvňovať ekonomiku pomocou menovej politiky, ako aj schopnosť vlád stimulovať ju fiškálnou politikou, budú oveľa obmedzenejšie. Mnohé vyspelé svetové ekonomiky sa blížia k inflexnému bodu v dlhodobom dlhovom cykle. Blížime sa k veľkému reštartu?
  • Vlády a centrálne banky budú pravdepodobne konať medzi dvoma protipólmi. Pravidlá hry sa menia, podstata samotnej hry ostáva nezmenená. Pokiaľ ide o akciový trh, je to inflácia – nie zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré pre trhy predstavujú riziko. Pozreli sme sa na výnosy S&P 500 za roky 1928-2019 a zistili sme, ako sa akciovému trhu darilo v rôznych inflačných scenároch.
  • Dezinflačné obdobia akciovému trhu prospievajú, zatiaľ čo rastúca inflácia sa považuje za negatívny jav. Ekonomický rozmach v kombinácii s nadpriemernou infláciou predstavuje zvýšené riziko pre akciový trh. K akému scenáru možného vývoja sa blížime a aké budú jeho dopady?

 

Inflácia:
Na vzostupe

 

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*