● Q1 2023:
Mýtus nepotopiteľných aktív

Q1 2023:
Mýtus nepotopiteľných aktív

ZDIEĽAŤ

Americká ekonomika historicky čelí trojitej dávke nerovnováh v makroprostredí naraz: úroveň dlhu zo 40. rokov, ocenenie aktív niekde na úrovni 1999 alebo 1929, inflácia v 70. rokoch minulého storočia. To sa prejavilo aj pri bankových problémoch koncom Q1 2023. Napriek búrlivému marcu všetky hlavné indexy uzavreli kvartál v zelenom. Ako je to možné? S čím investori nepočítali pri „nepotopiteľných aktívach“ a kde sa dnes ukrýva legendárna Molly Brownová? Dozviete sa v reporte.

V kvartálnom reporte sa dozviete:

  • Zemný plyn stratil vyše -50% za Q1 2023: Odvrátenie plynovej krízy spôsobilo prezásobenie európskych krajín. Výsledkom boli výrazné poklesy na trhoch s energetickými komoditami.
  • Pád Silicon Valley Bank: Problémy regionálnych bánk v USA považujeme za symptóm širšieho obrazu poukazujúceho na zhoršovanie podmienok financovania.
  • Zlato a Bitcoin víťazmi stresu v bankovníctve: Investori hľadali spôsob ako ochrániť svoje vklady, oči upreli mimo systém.
  • Správanie akciového trhu nereflektuje makroekonomické prostredie: V priebehu Q1 2023 nepozorujeme fundamentálnu pozitívnu zmenu faktorov determinujúcich akciové výnosy. 
  • Trhoví participanti očakávajú pokles hrubého domáceho produktu: Vzhľadom na pozorované turbulencie na kapitálových trhoch v USA možno očakávať stupňovanie tlaku na pokles HDP v nasledujúcich kvartáloch. 
  • Kvartál v režime risk-on: Investori sú ochotní prijímať riziko spojené s neistotou budúcich ziskov.

 

Q1 2023:
Mýtus nepotopiteľných aktív

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*