● Q3 2022:
Čas horských dráh

Q3 2022:
Čas horských dráh

ZDIEĽAŤ

Vysoká inflácia, ceny energií, kríza na menových trhoch či rastúce úrokové miery sú len pokračovaním počiatočnej vlny čiernych labutí, o ktorých sme hovorili v Q1 2022. Napriek niektorým optimistickým vyhliadkam k blížiacemu sa koncu roka naďalej pretrvávajú obavy z rizík a opatrnosť, k čomu prispieva aj stupňujúca sa pravdepodobnosť recesie pod vplyvom makroekonomických a geopolitických udalostí. Je možné v rovnici ich aktuálneho vývoja vidieť príležitosť?

V kvartálnom reporte sa dozviete:

  • Spomaľovanie ekonomického rastu: Šoky v makroekonomickom prostredí postupne vedú k deakcelerácii ekonomického rastu. Tlak na ceny rizikových aktív sa stupňuje.
  • Kríza na menových trhoch spôsobuje euro-dolárovú paritu: Z dôvodu úverových diferenciálov a disproporčnej ekonomickej záťaže sa dostáva americký dolár do prudkej rastovej aukcie.
  • Rastúce úrokové miery zvyšujú akciové riziko: Miera uťahovania menovej politiky v podobe rastu úrokových mier a odpredaj vládnych dlhopisov v USA je historicky bezprecedentná.

Q3 2022:
Čas horských dráh

 

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*