● Veľkí investori si čoraz viac vyberajú hedžové fondy

Veľkí investori si čoraz viac vyberajú hedžové fondy

ZDIEĽAŤ

Čoraz viac investorov investuje do hedžových fondov. Aktuálne tak chcú tak ochrániť svoje investičné portfólia pred inflačnými obavami. Podľa viacerých výskumov už hedžové fondy spravujú aktíva v hodnote takmer 4 biliónov amerických dolárov, pričom počet investorov kupujúcich alternatívne aktíva stále rastie.

Správcovia hedžových fondov sú veľmi optimistický ohľadom toho, ako sa im bude dariť v nasledujúcich 12 mesiacoch. Spoločnosť Vidrio Financial uskutočnila prieskum alokácií na trhu. Výsledky výskumu naznačujú, že obavy z inflácie v priebehu prvého polroka 2021 vedú k vyššej alokácii do alternatívnych tried aktív, ako sú napríklad hedžové fondy a private equity fondy. Prieskum trhu s názvom Vidrio Financial Allocator Market Survey sa konal koncom júna roka 2021. Prieskumu sa zúčastnilo 4 500 inštitucionálnych investorov, ktorí spoločne spravujú aktíva v hodnote 100 miliárd amerických dolárov. 60% investorov sa nachádzalo v Severnej Amerike a zvyšok v Európe, Afrike a na Strednom Východe.

Prieskum zistil, že 1 z 10 investorov “výrazne upravil” alokácie, tak aby bolo jeho portfólio tvorené väčším počtom alternatívnych aktív, ktoré ho ochránia pred infláciou. Viac ako dve tretiny investorov, konkrétne 70%, vykonali iba “mierne úpravy”. Okolo 20% opýtaných investorov svoje portfólio ešte neupravilo, ale plánuje tak urobiť. Približne 44% respondentov uviedlo, že najviac alokujú do komoditných fondov, pričom 33% si vybralo makro hedžové fondy.

Gygmy Gonnot, výkonný riaditeľ spoločnosti Vidrio Research, uviedol: “Ukázalo, že meniace sa trhové prostredie je prínosom pre alokovanie alternatív.” Nárast inflačných síl podľa neho povedie k ďalšiemu nárastu alokácií. Ďalej poznamenal: “Mnoho veľkých inštitucionálnych investorov vykonalo presuny do svojich portfólií, ktoré im majú pomôcť prekonať potencionálne krátkodobé inflačné problémy. Mnoho investorov si zároveň myslí, že po 40 ročnom býčom trhu nemá akýkoľvek nárast inflácie významnejší vplyv na celkovú návratnosť portfólií.”

Podľa ďalšieho výskumu od spoločností BarclayHedge a Hedge Fund Research naberá čistý prílev aktív do odvetvia hedžových fondov na rýchlosti. Nové údaje získané spoločnosťou BarclayHedge naznačujú, že investori v máji investovali do hedžových fondov až 36 miliárd amerických dolárov. Ide 55% medzi-mesačný nárast, nakoľko v apríli do hedžových fondov pritieklo 23,3 miliárd amerických dolárov.

Okrem toho spoločnosť Hedge Fund Research uviedla, že celkový kapitál v odvetví hedžových fondov dosiahol na konci druhého kvartálu roka 2021 hodnotu takmer 4 bilióny amerických dolárov. Ide o nárast o 360 miliárd amerických dolárov od začiatku roka.

Hedžové fondy v súčasnosti spravujú aktíva v hodnote 3,96 biliónov amerických dolárov. Za posledných 5 kvartálov ide o nárast o viac ako jeden bilión amerických dolárov. V prvom kvartáli roka 2020, teda počas turbulencií na trhu vyvolaných pandémiou, totižto hodnota aktív v správe hedžových fondov klesla pod 3 bilióny amerických dolárov.

Kenneth Heinz, prezident spoločnosti Hedge Fund Research, uviedol: “Popredné svetové inštitúcie pokračujú v prideľovaní a rozširovaní alokácií do heždových fondov. Považujú to za ideálny mechanizmus ako sa oportunisticky zúčastniť na týchto silných trendoch pri zachovaní taktickej flexibility a prispôsobení sa nepriaznivému makroekonomickému prostrediu.”

Rast optimizmu pre oblasť hedžových fondov

Ďalším dôkazom nárastu optimizmu odvetvia v druhom kvartáli roku 2021 dokazujú najnovšie dáta tzv. “Indexu dôveryhodnosti hedžových fondov“, od spoločností AIMA, Simmons & Simmons a Seward & Kissel. Podľa údajov tohto Indexu vzrástol optimizmus aj v prvom štvrťroku tohto roka o 40%. Podľa Indexu je optimizmus týkajúci sa hedžových fondov a ich výkonnosti v nasledujúcich 12 mesiacov “najvyšší za posledných mnoho rokov”.

Index dôveryhodnosti hedžových fondov každý kvartál meria dôveru hedžových fondov v ich ekonomické vyhliadky na nasledujúci rok. Približne 300 hedžových fondov, ktoré spoločne spravujú aktíva v hodnote asi 1 bilión amerických dolárov, odpovedá na otázky týkajúce sa perspektívy zvyšovania kapitálu, tvorby výnosov a riadenia nákladov, spoločne s celkovým výhľadom výkonu fondu na nasledujúci rok. Svoju dôveru následne skórujú na stupnici od +50 (najvyššia úroveň ekonomickej dôvery) po -50. 0 označuje neutrálnu úroveň dôvery.

Priemerná miera dôvery hedžových fondov v druhom kvartáli tohto roka dosiahla hodnotu +19,51. Oproti prvému kvartálu ide o nárast z +18,4. Zhruba polovica všetkých opýtaných vykázala skóre dôvery v rozsahu od +11 do +20, zatiaľ čo 30,8% správcov hedžových fondov uviedlo skóre +21 až +30.

Pozitívna nálada v odvetví hedžových fondov je poháňaná zdravými výnosmi. V prvom polroku išlo o nárast v priemere o 10%, čo je najlepšie skóre za prvý polrok v posledných dvadsiatich rokoch. Okrem toho k nej prispieva lepší ekonomický výhľad spojený s úspešnou vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 v Spojených štátoch amerických a Veľkej Británii. Zvýšenú dôveru však vyjadrili správcovia hedžových fondov z celého sveta.

Najvyššia úroveň dôvery bola medzi správcami zo Severnej Ameriky (+22,5). Nasledovali fondy v ázijsko-pacifickom regióne (+18,2) a následne v Európe, Afrike a na Strednom východe (+17,7). Keď sa na dáta pozrieme z pohľadu aplikovania rôznych stratégií, tak najvyššiu dôveru majú správcovia hedžových fondov využívajúcich tzv. „multi“ stratégie (+22).

Hedžové fondy investujúce v rámci akcií zase ťažia z “výhody dislokácie trhu a vysokej volatility”. Oblasti, ktoré dosahovali obzvlášť dobrú výkonnosť, ako napríklad bio-technológie, zdravotníctvo a technológie boli hnacou silou tohto odvetvia.

Ukázalo sa, že globálne makro stratégie ťažili najmä zo svojej úlohy pri prekonávaní inflačných hrozieb v Spojených štátoch amerických a Veľkej Británii. Sprievodná volatilita cien akcií a komodít je zvyčajne dobrým signálom pre makro-fondy, ktoré vedia v takomto prostredí dosahovať nadpriemerné výsledky.

Výskum uvádza, že silné výnosy pomáhajú podnietiť “renesanciu” hedžových fondov medzi investormi, pričom investori čoraz viac vnímajú hedžové fondy ako “efektívny spôsob” vstupu na trhu s kryptomenami a stratégiami spĺňajúcimi environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG). Účasť hedžových fondov na trhu s kryptomenami bude pravdepodobne “katalyzátorom vývoja nových investičných stratégií”.

Investori sa čoraz viac zameriavajú na kvality, ktoré im vedia hedžové fondy ponúknuť. Ide najmä o to, že hedžové fondy sú schopné riadiť akékoľvek riziko poklesu spôsobené volatilitou trhu. Heterogenita investičných stratégií hedžových fondov poskytuje najlepší potenciál pre významnú diverzifikáciu a najvyšší potenciál pre dosahovanie lepších výsledkov.

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*