● Výkonnosť hedžových fondov
Apríl 2024

Výkonnosť hedžových fondov
Apríl 2024

ZDIEĽAŤ

Výkonnosť hedžových fondov bola v apríli vo všeobecnosti stabilná, čo však zakrývalo rozptyl medzi podkladovými stratégiami; priemerný čistý výnos hedžových fondov vážený aktívami všetkých stratégií bol -0,09 %. Rozptyl výkonnosti hedžových fondov bol podobný ako v marci.

Významné udalosti a všeobecný prehľad

Geopolitické napätie v apríli malo negatívny vplyv na trhovú náladu. V polovici mesiaca boli zverejnené údaje o pretrvávajúcej vysokej inflácii v USA, čo posunulo očakávania týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb na neskoršie obdobie roka a prehĺbilo negatívny sentiment. Toto prostredie zaťažilo rizikové aktíva.

Akcie: Globálne akcie zaznamenali v apríli vo všeobecnosti negatívny vývoj, pričom americké akcie utrpeli väčšie straty ako európske. Výrazne sa darilo čínskym akciám, ktoré podporili pozitívne ekonomické údaje.

Štátne dlhopisy: Výnosy 10-ročných dlhopisov väčšiny hlavných ekonomík v apríli vzrástli. Výnosy amerických a britských štátnych dlhopisov vzrástli viac ako európske, čo bolo spôsobené komentármi prezidentky ECB Christine Lagardovej ohľadom júnového zníženia úrokových sadzieb.

Podnikové dlhopisy: Korporátne dlhopisy a kredit zaznamenali v apríli vo všeobecnosti negatívny vývoj v dôsledku rizikového sentimentu. Väčšina kreditných indexov skončila mesiac v zápornom teritóriu, pričom kreditné indexy vyššej kvality v USA mali horšie výsledky ako americké high yield dlhopisy.

Meny: Americký dolár v apríli opäť posilnil voči väčšine hlavných mien, s výnimkou juhoafrického randu. Japonský jen výrazne oslabil a dosiahol najnižšiu hodnotu od roku 1990.

Komodity: Vzácne kovy v apríli naďalej posilňovali, profitujúc z atmosféry znižovania rizika. Ceny základných kovov vzrástli po uvalení nových sankcií na ruský vývoz Spojeným kráľovstvom a USA. Ceny ropy sa počas mesiaca v podstate nezmenili, zatiaľ čo ceny kakaa pokračovali v extrémnom raste.

Graf č.1

Výkonnosť hedžových fondov podľa hlavných stratégií za 1 mesiac, 3 mesiace a medziročne
Zdroj: Hedge Fund Data, HFSBC

Výkonnosť hedžových fondov podľa základných stratégií

Výkonnosť hedžových fondov v apríli bola vo všeobecnosti stabilná, s priemerným čistým výnosom -0,09 % váženým aktívami všetkých stratégií. Tento výsledok zakrýva rozptyl medzi jednotlivými podkladovými stratégiami, pričom rozptyl výkonnosti hedžových fondov bol podobný ako v marci.

Graf č.2, 3

Rozptyl výkonnosti hedžových fondov za apríl 2024 a medziročné porovnanie apríl 2023 – apríl 2024
Zdroj: Hedge Fund Data, HFSBC

Dlhodobo zamerané fondy s dlhou tendenciou (Long-Biased): Tieto fondy sledované nástrojom Hedge Fund Data zaznamenali v priemere pokles -1,79 %, čo z nich robí najhoršiu výkonnostnú skupinu hlavných stratégií v apríli. Väčšina podstratégií mala záporné výnosy, s výnimkou tých, ktoré sa zameriavali na komodity.

Quantové fondy: Quantové fondy monitorované Hedge Fund Data dosiahli priemerný výnos 1,45 %, čo z nich robí najvýkonnejšiu skupinu hlavných stratégií v apríli aj od začiatku roka. Výnosy podstratégií boli zmiešané, pričom najvýkonnejšou podstratégiou bolo Quant macro/GAA.

Tabuľka č.1

Tabuľka výkonnosti stratégií hedžových fondov na medziročnej báze
Zdroj: Hedge Fund Data, HFSBC

Long/Short equity (Dlhé/krátke akciové fondy): Tieto fondy dosiahli v apríli priemerný pokles -1,26 %, čo z nich robí druhú najslabšiu hlavnú stratégiu. Väčšina podstratégií mala záporné výnosy, s výnimkou fondov zameraných na FEMN a ázijské/pacifické trhy.

Makro fondy: Makro fondy monitorované Hedge Fund Data dosiahli priemerný čistý výnos 0,35 %. Väčšina podstratégií mala kladné výnosy, s výnimkou tých, ktoré sa zameriavali na rozvíjajúce sa trhy.

Multi-strategické fondy: Tieto fondy dosiahli priemerný výnos 0,72 %. Stredne veľké fondy (s aktívami pod správou (AUM) 1 – 2 mld. USD) a najväčšie fondy (AUM > 5 mld. USD) dosiahli lepšie výsledky ako ostatné multistrategické fondy podľa aktív pod správou.

Graf č.4

Rozptyl volatility a rizikovosti na základe štandardnej deviácie
Zdroj: Hedge Fund Data, HFSBC

Autor: Martin Pitoňák, CEO Stonebridge Capital

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.    Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*