Výkonnosť hedžových fondov
Apríl 2024

Výkonnosť hedžových fondov bola v apríli vo všeobecnosti stabilná, čo však zakrývalo rozptyl medzi podkladovými stratégiami; priemerný čistý výnos hedžových fondov vážený aktívami všetkých stratégií bol -0,09 %. Rozptyl výkonnosti hedžových fondov bol podobný ako v marci.

CDS: Swapy úverového zlyhania – 1. časť

Ak si pamätáte ešte GF (Veľkú finančnú krízu 2008), Európsku dlhovú krízu v roku 2011 alebo veľké poklesy počas COVID-19 (2020 marec), tak ste možno zachytili výraz CDS alebo swapy úverového zlyhania. Keďže sa nejedná o štandardný finančný nástroj, ako napríklad akcie alebo dlhopisy, rozhodol som sa Vám priblížiť tento zaujímavý derivát.

Ďalších 20 biliónov USD v alternatívnych investíciách

Kedysi dávno, hedžové fondy vládli svetu. Tak by sa mohla začať rozprávka. V skutočnosti len pred 20 rokmi predstavovali alternatívne investície 4,8 bilióna dolárov, teda 6 % celosvetových spravovaných aktív a hedžové fondy tvorili veľkú časť tejto alokácie.

Aukčná teória
Časť 3.

V úvodných 2 článkoch našej mini-série o Aukčnej teórii sme rozoberali spôsoby, akými dokážeme pomeriavať hodnotu na trhu. V aktuálnom treťom diele celý koncept posunieme na vyššiu úroveň a na praktickom príklade z indexu S&P 500 prepojíme doterajšie poznanie na tvorbu komplexnej naratívy.

Aukčná teória
Časť 2.

V druhom dieli Aukčnej teórie prejdeme z teoretického príkladu o nákupe a predaji áut na praktické príklady, konkrétne sa zameriame na americký index S&P 500. Pozrieme sa aj na druhý spôsob, ako identifikovať hodnotu spolu s takzvanou tvoriacou sa zónou hodnoty (Developing Value Area – DVA).

Sme v globálnej korekcii nehnuteľností

Prečo svetový trh nehnuteľností naďalej musí klesať? Všeobecné celosvetové zvyšovanie cien a vyššie sadzby hypoték si vyberajú svoju daň na trhoch s nehnuteľnosťami po celom svete, ktoré ostanú pod tlakom v najbližšej dobe, keďže tok úverov do reálnej ekonomiky sa spomaľuje, a tým aj ekonomická aktivita.