HFSBC Monthly:
Apríl 2024

Prinášame vám momentálny pohľad na vývoj globálnych trhov a svetovej ekonomiky vychádzajúci z odborného analytického výskumu Stonebridge Capital Research.

Q1 2024
Všetko so všetkým súvisí:
Čas chytiť sa kormidla

Svetová ekonomika zostáva odolná aj napriek tomu, že hlavné centrálne banky udržiavajú zvýšené úrokové sadzby s cieľom skrotiť infláciu. Krátkodobý výhľad rastu v USA je stále solídny, pričom údaje z ekonomiky naďalej pozitívne prekvapujú pozitívne a sila trhu práce pomáha ekonomike prekonať vplyv zvyšovania sadzieb FED-u. Viac v reporte.

HFSBC Monthly:
Marec 2024

Prinášame vám momentálny pohľad na vývoj globálnych trhov a svetovej ekonomiky vychádzajúci z odborného analytického výskumu Stonebridge Capital Research.

Q4 2023: Hľadanie
rovnováhy

Vzhľadom na súčasné makroekonomické prostredie investori vnímajú soft landing ako najpravdepodobnejší scenár, čo sa odráža v euforickej atmosfére na amerických aj globálnych akciových trhoch. Na začiatku Q4 sme dosiahli cyklické maximum výnosov na amerických vládnych dlhopisoch, no následne sme boli svedkami rýchlych poklesov. Tieto poklesy boli výsledkom precenenia očakávaní ohľadom federálnej úrokovej sadzby a klesajúcej inflácie. Viac v reporte.

Q3 2023:
Niečo sa zlomí

V Q3 2023 došlo k výraznému poklesu cien akcií, čo z neho urobilo najhorší štvrťrok pre akcie za viac ako desať rokov. Zároveň pokračoval pokles cien dlhopisov, keďže centrálne banky zvyšovali úrokové sadzby alebo oznámili svoj zámer tak urobiť. Index S&P 500 zaznamenal v septembri pokles o -4,9 %, čo bol najhorší mesiac v tomto roku. Viac v reporte.

Q2 2023:
Rozuzlenie prichádza zajtra

V Q2 2023 sa globálne ekonomické prostredie vzpieralo očakávaniam recesie, pričom experti predpovedali pokles. V rozpore s prognózami zaznamenal index S&P 500 v prvom polroku druhý najvyšší výnos, čím spochybnil názory expertov. FED pokračoval v úsilí o kontrolu inflácie, ale finančné podmienky sa môžu v súvislosti so spomalením rastu ziskov sprísniť. Napriek solídnemu prvému polroku pretrváva neistota, čo nabáda investorov, aby pri riadení rizík zvážili vysokokvalitné aktíva so silnými súvahami. Viac v reporte.

Q1 2023:
Mýtus nepotopiteľných aktív

Americká ekonomika historicky čelí trojitej dávke nerovnováh v makroprostredí naraz: úroveň dlhu zo 40. rokov, ocenenie aktív niekde na úrovni 1999 alebo 1929, inflácia v 70. rokoch minulého storočia. To sa prejavilo aj pri bankových problémoch koncom Q1 2023. Napriek búrlivému marcu všetky hlavné indexy uzavreli kvartál v zelenom. Ako je to možné? S čím investori nepočítali pri „nepotopiteľných aktívach“ a kde sa dnes ukrýva legendárna Molly Brownová? Dozviete sa v reporte.

Q4 2022:
Čo príde po búrke

Okrem udalostí Q4 sme v poslednom reporte hodnotili aj uplynulý rok 2022. Hlavnou témou roka 2022 bola inflácia a s ňou spojená reakcia centrálnych bánk, resp. dynamika rastu úrokových sadzieb. Najočakávanejšia recesia v histórii by mala prísť tento rok. Ešte nikdy v novodobej histórii finančných trhov sa nestalo, aby percentuálna miera očakávania príchodu recesie bola tak vysoko (viac ako 70%).

Q3 2022:
Čas horských dráh

Vysoká inflácia, ceny energií, kríza na menových trhoch či rastúce úrokové miery. Napriek niektorým optimistickým vyhliadkam k blížiacemu sa koncu roka naďalej pretrvávajú obavy z rizík a opatrnosť, k čomu prispieva aj stupňujúca sa pravdepodobnosť recesie pod vplyvom makroekonomických a geopolitických udalostí.